loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu tuyển chọn Rhodotorula có khả năng sinh tổng hợp Beta-Carotene trên môi trường bán rắn làm thức ăn bổ sung cho gà đẻ trứng / Nguyễn Thị Minh Nguyệt ; Người hướng dẫn khoa học : Đống Thị Anh Đào, Nguyễn Hữu Phúc

Tác giả : Nguyễn Thị Minh Nguyệt ; Người hướng dẫn khoa học : Đống Thị Anh Đào, Nguyễn Hữu Phúc

Nhà xuất bản : Trường Đại học Bách khoa

Năm xuất bản : 2011

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. : minh họa ; 21 cm

Số phân loại : 636.5

Chủ đề : 1. Gà -- Chăn nuôi -- Tóm tắt. 2. Gà -- Cho ăn và thức ăn -- Tóm tắt. 3. Luận án -- Việt Nam -- Thành Phố Hồ Chí Minh -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20278
Phục vụ đọc tại chỗ
Top