loading

Luận án, luận văn

Xây dựng đạo đức của thanh niên Việt Nam trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa / Diệp Minh Giang ; Người hướng dẫn khoa học : Phạm Ngọc Minh, Nguyễn Thanh

Tác giả : Diệp Minh Giang ; Người hướng dẫn khoa học : Phạm Ngọc Minh, Nguyễn Thanh

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2011

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 170

Chủ đề : 1. Đạo đức học -- Tóm tắt. 2. Luận án -- Việt Nam -- Thành Phố Hồ Chí Minh -- Tóm tắt. 3. Thanh niên -- Việt Nam -- Điều kiện xã hội -- Tóm tắt. 4. Thanh niên -- Việt Nam -- Hướng dẫn kỹ năng sống -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20265
Phục vụ đọc tại chỗ
Top