loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu tổng hợp phức phthalocyanine với một số kim loại để làm chất xúc tác quang oxy hóa / Lê Thanh Minh ; Người hướng dẫn khoa học : Phan Thanh Thảo, Phan Minh Tân

Tác giả : Lê Thanh Minh ; Người hướng dẫn khoa học : Phan Thanh Thảo, Phan Minh Tân

Nhà xuất bản : Viện Công nghệ Hóa học

Năm xuất bản : 2011

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. : minh họa (1 phần màu) ; 21 cm

Số phân loại : 541.395

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam -- Thành Phố Hồ Chí Minh -- Tóm tắt. 2. Oxy hóa -- Tóm tắt. 3. Phản ứng hóa học -- Tóm tắt. 4. Xúc tác kim loại -- Ứng dụng công nghiệp -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20245
Phục vụ đọc tại chỗ
Top