loading

Sách, tuyển tập

Frommer's honeymoon destinations / Risa Weinreb

Tác giả : Risa Weinreb

Nhà xuất bản : Prentice-Hall

Năm xuất bản : [19-?]

Nơi xuất bản : N.Y.

Mô tả vật lý : 656tr. : bản đồ ; 22 cm

Số phân loại : 917.04538

Chủ đề : 1. Tuần trăng mật -- Hoa Kỳ -- Sách hướng dẫn. 2. Bắc Mỹ -- Sách hướng dẫn. 3. Hoa Kỳ -- Sách hướng dẫn.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 LV 3258/96
(K09.04_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 9 LV 3259/96
(K09.04_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top