loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Văn hóa và con người Tây Nguyên trong văn xuôi nghệ thuật 1945-2000 / Đặng Văn Vũ ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Hữu Tá

Tác giả : Đặng Văn Vũ ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Hữu Tá

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2011

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 22 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 895.9223090034

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam -- Thành Phố Hồ Chí Minh -- Tóm tắt. 2. Người Tây nguyên -- Đời sống xã hội và tập quán -- Tóm tắt. 3. Quan hệ văn hóa -- Việt Nam -- Tóm tắt. 4. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20 -- Lịch sử và phê bình -- Tóm tắt. 5. Văn xuôi Việt Nam -- Thế kỷ 20 -- Lịch sử và phê bình -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20236
Phục vụ đọc tại chỗ
Top