loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu bào chế và sinh khả dụng một chế phẩm chứa Ginkgo Biloba phóng thích kéo dài / Nguyễn Đăng Thoại ; Người hướng dẫn khoa học : Hoàng Minh Châu

Tác giả : Nguyễn Đăng Thoại ; Người hướng dẫn khoa học : Hoàng Minh Châu

Nhà xuất bản : Đại học Y dược T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2011

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xi, [164] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 572.5

Chủ đề : 1. Cây Bạch quả. 2. Dược liệu học. 3. Hóa dược. 4. Hóa thực vật học. 5. Luận án -- Việt Nam -- Thành Phố Hồ Chí Minh.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20285
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20286 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top