loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Xây dựng đạo đức của thanh niên Việt Nam trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa / Diệp Minh Giang ; Người hướng dẫn khoa học : Phạm Ngọc Minh, Nguyễn Thanh

Tác giả : Diệp Minh Giang ; Người hướng dẫn khoa học : Phạm Ngọc Minh, Nguyễn Thanh

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2011

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : [4], 196, [61] tờ ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 170

Chủ đề : 1. Đạo đức học. 2. Luận án -- Việt Nam -- Thành Phố Hồ Chí Minh. 3. Thanh niên -- Việt Nam -- Điều kiện xã hội. 4. Thanh niên -- Việt Nam -- Hướng dẫn kỹ năng sống. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20263
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20264 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top