loading

Sách, tuyển tập

Người con gái năm Ất Dậu : tập truyện ngắn / Nguyễn Trọng Huân

Tác giả : Nguyễn Trọng Huân

Nhà xuất bản : Lao động

Năm xuất bản : 1998

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 147 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 895.92234

Top