loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu biến đổi nhiệt độ đô thị dưới tác động của quá trình đô thị hóa bằng phương pháp viễn thám và Gis, trường hợp khu vực thành phố Hồ Chí Minh / Trần Thị Vân ; Người hướng dẫn khoa học : Hoàng Thái Lan, Lê Văn Trung

Tác giả : Trần Thị Vân ; Người hướng dẫn khoa học : Hoàng Thái Lan, Lê Văn Trung

Nhà xuất bản : Viện Môi trường và Tài nguyên

Năm xuất bản : 2011

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. : minh họa (1 phần màu) ; 21 cm

Số phân loại : 551.523

Chủ đề : 1. Đô thị hóa -- Khía cạnh môi trường -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh -- Tóm tắt. 2. Hệ thống thông tin địa lý -- Tóm tắt. 3. Khoa học môi trường -- Viễn thám -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh -- Tóm tắt. 4. Luận án -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 5. Nhiệt độ đô thị -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh -- Tóm tắt. 6. Nhiệt độ trái đất -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20209
Phục vụ đọc tại chỗ
Top