loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Ảnh hưởng của giống và nhiệt độ chuồng nuôi đến sự sinh trưởng và một số đặc tính sinh lý máu, thể hình và mỡ lưng trên heo nuôi thịt / Nguyễn Minh Thông ; Người hướng dẫn khoa học : Võ Văn Sơn

Tác giả : Nguyễn Minh Thông ; Người hướng dẫn khoa học : Võ Văn Sơn

Nhà xuất bản : Trường Đại học Cần Thơ

Năm xuất bản : 2011

Nơi xuất bản : Cần Thơ

Mô tả vật lý : xiii, 104, xiv-xxxviii tờ : biểu đồ ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 636.4082

Chủ đề : 1. Lợn -- Chăn nuôi. 2. Luận án -- Việt Nam -- Cần Thơ. 3. Phát triển nông thôn -- Khía cạnh kinh tế. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20216
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20217 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top