loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh với quá trình thực hiện các chính sách xã hội của thành phố trong công cuộc đổi mới (1986-2006) / Trần Xuân Thảo ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Hữu Phước, Hồ Thị Minh Nguyệt

Tác giả : Trần Xuân Thảo ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Hữu Phước, Hồ Thị Minh Nguyệt

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2011

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 6, 282 tờ : tranh ảnh màu ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 361.250959779

Chủ đề : 1. Chính sách xã hội -- Công dân tham gia -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 2. Phụ nữ -- Khía cạnh xã hội -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20204
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20205 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top