loading

Luận án, luận văn

Xây dựng mẫu đề kiểm tra quốc gia về môn toán cấp tiểu học / Đặng Huỳnh Mai ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Bá Kim, Lâm Quang Thiệp

Tác giả : Đặng Huỳnh Mai ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Bá Kim, Lâm Quang Thiệp

Nhà xuất bản : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm xuất bản : 2006

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 10, 185 tờ : minh họa ; 30 cm

Số phân loại : 372.7

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam -- Hà Nội. 2. Toán học -- Dạy và học (Tiểu học). 3. Toán học -- Thi cử, câu hỏi....

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20177
Phục vụ đọc tại chỗ
Top