loading

Luận án, luận văn

Bài toán tựa cân bằng véctơ suy rộng với ánh xạ đa trị / Lê Anh Tuấn ; Người hướng dẫn khoa học : Phạm Hữu Sách

Tác giả : Lê Anh Tuấn ; Người hướng dẫn khoa học : Phạm Hữu Sách

Nhà xuất bản : Viện Toán học

Năm xuất bản : 2006

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 112 tờ ; 30 cm

Số phân loại : 511.326

Chủ đề : 1. Ánh xạ (Toán học). 2. Ánh xạ đa trị. 3. Không gian Véctơ. 4. Luận án -- Việt Nam -- Hà Nội.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20172
Phục vụ đọc tại chỗ
Top