loading

Sách, tuyển tập

詩酒風流話太白 : 李白詩歌探勝 / 王國瓔著

Tác giả : 王國瓔著

Nhà xuất bản : 聯經出版事業股份有限公司

Năm xuất bản : 民囯99 [2010]

Nơi xuất bản : 臺北市

Mô tả vật lý : 4, 276 tr. ; 21 cm

ISBN : 9789570836448

Số phân loại : 895.113

Chủ đề : 1. Nhà thơ Trung Quốc. 2. Thơ Trung Quốc.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Nghiên cứu thi ca Lý Bạch.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 HV 567
Phục vụ đọc tại chỗ
Top