loading

Sách, tuyển tập

Trăng rơi : thơ / Nguyễn Ngọc Giao

Tác giả : Nguyễn Ngọc Giao

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 2010

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 162 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 895.92214

Chủ đề : 1. Thơ Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1353/2011
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1354/2011
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 10 MM 21814
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 10 MM 21964
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top