loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu một số biện pháp chống xói mòn trên đất đỏ badan trồng chè vùng Tây nguyên và xác định giá trị của các yếu tố gây xói mòn đất theo mô hình Wischmeier-Smith / Phạm Ngọc Dũng

Tác giả : Phạm Ngọc Dũng

Nhà xuất bản : Trường Đại học Nông nghiệp 1

Năm xuất bản : 1991

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 158 tờ : biểu đồ, sơ đồ ; 30 cm

Số phân loại : 631.4095976

Chủ đề : 1. Bảo tồn đất -- Việt Nam -- Tây Nguyên. 2. Đất khai hoang -- Việt Nam -- Tây Nguyên. 3. Khoa học đất -- Việt Nam -- Tây Nguyên.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 6485
Phục vụ đọc tại chỗ
Top