loading

Luận án, luận văn

Đánh giá nguồn lợi các bạc má Rastrelliger Kanagurta (Cuvier, 1816) khai thác bằng nghề lưới vây ở vùng biển ven bờ từ Nghệ An đến Bến Tre / Chea Phala ; Người hướng dẫn khoa học : Vũ Trung Tạng, Chu Tiến Vĩnh

Tác giả : Chea Phala ; Người hướng dẫn khoa học : Vũ Trung Tạng, Chu Tiến Vĩnh

Nhà xuất bản : Viện Nghiên cứu Hải sản

Năm xuất bản : 2007

Nơi xuất bản : Hải Phòng

Mô tả vật lý : xvi, 134, [72] tờ : minh họa màu ; 30 cm

Số phân loại : 639.2208

Chủ đề : 1. Cá bạc má -- Khía cạnh kinh tế -- Việt Nam. 2. Đánh cá -- Dự báo -- Khía cạnh kinh tế -- Việt Nam. 3. Luận án -- Việt Nam -- Hà Nội. 4. Nghề cá -- Việt Nam. 5. Tài nguyên ngư nghiệp.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20170
Phục vụ đọc tại chỗ
Top