loading

Luận án, luận văn

Đánh giá ảnh hưởng của một số yếu tố đến tính chọn lọc của lưới kéo đáy vùng biển Đông Nam bộ bằng phương pháp phân tích lô-gíc thông tin / Lê Xuân Tài ; Người hướng dẫn khoa học : Hoàng Hoa Hồng, Nguyễn Văn Động

Tác giả : Lê Xuân Tài ; Người hướng dẫn khoa học : Hoàng Hoa Hồng, Nguyễn Văn Động

Nhà xuất bản : Trường Đại học Thủy sản

Năm xuất bản : 2006

Nơi xuất bản : Nha Trang

Mô tả vật lý : 24 tr. : hình vẽ, biểu đồ màu ; 21 cm

Số phân loại : 639.2

Chủ đề : 1. Đánh cá -- Việt Nam. 2. Luận án -- Việt Nam -- Hà Nội. 3. Lưới đánh cá -- Việt Nam. 4. Nghề cá -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20091
Phục vụ đọc tại chỗ
Top