loading

Sách, tuyển tập

Anh em Nguyễn Tường Tam (Nhất Linh) ánh sáng và bóng tối : khảo cứu về Tự Lực Văn Đoàn / Khúc Hà Linh

Tác giả : Khúc Hà Linh

Nhà xuất bản : Thanh niên

Năm xuất bản : 2010

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 207 tr. : minh họa ; 21 cm

Số phân loại : 895.922090032

Chủ đề : 1. Nhà văn Việt Nam -- Thế kỷ 20. 2. Tiểu thuyết Việt Nam -- Thế kỷ 20. 3. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20 -- Lịch sử và phê bình.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 4256/2011
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top