loading

Sách, tuyển tập

Hồ Chí Minh - Hành trình đến thắng lợi = Hồ Chí Minh - Journey to victory / Phùng Tố Tâm biên soạn ; người dịch Quách Ngọc Anh ; người hiệu đính Nathan Morrow

Tác giả : Phùng Tố Tâm biên soạn ; người dịch Quách Ngọc Anh ; người hiệu đính Nathan Morrow

Nhà xuất bản : Thế giới

Năm xuất bản : 2011

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 256 tr. : chân dung, tranh ảnh màu ; 20 cm

Số phân loại : 959.704092

Chủ đề : 1. Hồ Chí Minh, 1890-1969. 2. Chủ tịch -- Việt Nam -- Tiểu sử.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I T 2715
(13788)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I T 2716
(13789)
Phục vụ đọc tại chỗ
Top