loading

Sách, tuyển tập

Mỗi ngày một vạn bước : 76 phóng sự - ghi chép nhân vật ; kỷ niệm 76 năm ngày báo lao động ra số đầu tiên ; quà tặng của chương trình ''Vinh Quang Việt Nam''/ Nhiều Tác giả ; Nguyễn Tri Thức tuyển chọn

Tác giả : Nhiều Tác giả ; Nguyễn Tri Thức tuyển chọn

Nhà xuất bản : Thanh niên

Năm xuất bản : 2005

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 443 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 895.922803

Chủ đề : 1. Văn học phóng sự.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 4229/2011
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top