loading

Luận án, luận văn

Nhà ở và sinh hoạt trong nhà của người Êđê ở Việt Nam / Nguyễn Thị Hòa

Tác giả : Nguyễn Thị Hòa

Nhà xuất bản : Viện Khoa học Xã hội

Năm xuất bản : 1996

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 182 tờ, 1 tờ đính : minh họa ; 31 cm

Số phân loại : 305.8959

Chủ đề : 1. Ê Đê (Dân tộc Đông Nam Á) -- Việt Nam -- Đời sống xã hội và tập quán. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Nhà ở -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 7650
Phục vụ đọc tại chỗ
Top