loading

Sách, tuyển tập

旗艦巡航 : 台灣當代藝術選粹 / [編輯委員陳文玲 ... [et al.] ; 編輯陳淑鈴] = Artist navigators : selected writings on contemporary Taiwanese artists / [editorial board Chen Wen-ling ... [et al.] ; editor Shu-ling Chen]

Tác giả : [編輯委員陳文玲 ... [et al.] ; 編輯陳淑鈴] = Artist navigators : selected writings on contemporary Taiwanese artists / [editorial board Chen Wen-ling ... [et al.] ; editor Shu-ling Chen]

Nhà xuất bản : 台北市立美術館

Năm xuất bản : 民國96-<97> [2007-<2008>]

Nơi xuất bản : 台北市

Mô tả vật lý : 165 tr. : tranh ảnh (1 phần màu) ; 29cm

ISBN : 9789860119817

Số phân loại : 709.22512

Chủ đề : 1. Nghệ thuật Trung Quốc -- Đài Loan -- Thế kỷ 20. 2. Nghệ thuật Trung Quốc -- Đài Loan -- Thế kỷ 21.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Nghệ thuật đương đại Đài Loan.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 HV 506
Phục vụ đọc tại chỗ
Top