loading

Sách, tuyển tập

Triết học phương Tây hiện đại : từ điển / Đặng Hữu Toàn h.đ

Tác giả : Đặng Hữu Toàn h.đ

Nhà xuất bản : Khoa học Xã hội

Năm xuất bản : 1996

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 634tr. ; 21 cm

Số phân loại : 190.03

Chủ đề : 1. Triết học phương Tây -- Từ điển.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 1088/A
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 1089/A
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top