loading

Sách, tuyển tập

Khôi phục rừng và phát triển lâm nghiệp : chương trình khoa học công nghệ cấp Nhà nước mã số KN03 = Forest rehabilitation and development : state level scientific and technological research programme KN03 / Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam b.s.

Tác giả : Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam b.s.

Nhà xuất bản : Nông nghiệp

Năm xuất bản : 1996

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 228tr. : sơ đồ ; 26 cm

Chủ đề : 1. Lâm nghiệp -- Việt Nam. 2. Tái sinh rừng -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 1058/A
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 1059/A
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top