loading

Sách, tuyển tập

Xuất nhập khẩu dịch vụ giáo dục đại học của Việt Nam : sách chuyên khảo

Tác giả : Hoàng Văn Châu chủ biên

Nhà xuất bản : Thông tin và Truyền thông

Năm xuất bản : 2011

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 230tr. : hình vẽ, biểu đồ ; 21cm

Số phân loại : 378.597

Chủ đề : 1. Giáo dục đại học -- Việt Nam. 2. Giáo dục và nhà nước -- Việt Nam. 3. Giáo dục và toàn cầu hóa -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 4116/2011
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 4117/2011
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top