loading

Sách, tuyển tập

Thơ tình đương đại : thơ tuyển

Tác giả : Nhiều Tác giả ; Đức Ánh ch.b

Nhà xuất bản : Thanh niên

Năm xuất bản : 2011

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 223tr. : chân dung, tranh ảnh màu ; 19cm

Số phân loại : 895.92214

Chủ đề : 1. Thơ Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1205/2011
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1206/2011
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top