loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu chế tạo và khảo sát màng mỏng ôxit nhôm (Al2O3) bằng phương pháp quang phổ / Giang Văn Phúc ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Văn Đến, Huỳnh Thành Đạt

Tác giả : Giang Văn Phúc ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Văn Đến, Huỳnh Thành Đạt

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2011

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24tr. : minh họa ; 21cm

Số phân loại : 535.84

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam -- Thành Phố Hồ Chí Minh -- Tóm tắt. 2. Phân tích quang phổ -- Tóm tắt. 3. Quang học -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20020
Phục vụ đọc tại chỗ
Top