loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Khảo sát quy trình thu nhận các hợp chất có hoạt tính sinh học từ việc nuôi cấy tế bào hai loài Drosera / Quách Ngô Diễm Phương ; Người hướng dẫn khoa học : Bùi Văn Lệ

Tác giả : Quách Ngô Diễm Phương ; Người hướng dẫn khoa học : Bùi Văn Lệ

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2011

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24tr. : sơ đồ, biểu đồ màu ; 21cm

Số phân loại : 660.6

Chủ đề : 1. Công nghệ sinh học -- Tế bào học -- Tóm tắt. 2. Drosera -- Nhân giống -- Tóm tắt. 3. Kỹ thuật di truyền -- Mô thực vật -- Tóm tắt. 4. Luận án -- Việt Nam -- Thành Phố Hồ Chí Minh -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20014
Phục vụ đọc tại chỗ
Top