loading

Luận án, luận văn

Contributions to statistical analysis of financial risks / Pham Hoang Uyen

Tác giả : Pham Hoang Uyen

Nhà xuất bản : New Mexico State University

Năm xuất bản : 2010

Nơi xuất bản : Las Cruces, New Mexico

Mô tả vật lý : xi, 239 tr. ; 29cm

Số phân loại : 658.15

Chủ đề : 1. Quản lý rủi ro. 2. Quản lý rủi ro tài chính.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20039
Phục vụ đọc tại chỗ
Top