loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu chế tạo và khảo sát màng mỏng ôxit nhôm (Al2O3) bằng phương pháp quang phổ / Giang Văn Phúc ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Văn Đến, Huỳnh Thành Đạt

Tác giả : Giang Văn Phúc ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Văn Đến, Huỳnh Thành Đạt

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2011

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : [5], viii, 167 tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 535.84

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam -- Thành Phố Hồ Chí Minh. 2. Phân tích quang phổ. 3. Quang học.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20018
()
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20019 BH
()
Phục vụ đọc tại chỗ
Top