loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu công nghệ sản xuất thức ăn công nghiệp cho cá mú chấm cam (Epinephelus coioides) nuôi thương phẩm / Nguyễn Văn Nguyện ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Xuân Hải, Nguyễn Văn Hảo

Tác giả : Nguyễn Văn Nguyện ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Xuân Hải, Nguyễn Văn Hảo

Nhà xuất bản : Trường Đại học Bách khoa T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2011

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xi, 129, [136] tờ : minh họa ; 30cm

Số phân loại : 639.3

Chủ đề : 1. Cá mú chấm cam -- Thức ăn và cho ăn. 2. Cá -- Dinh dưỡng -- Chế biến. 3. Luận án -- Việt Nam -- Thành Phố Hồ Chí Minh. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20009
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20010 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top