loading

Sách, tuyển tập

臺灣當代書畫家作品展圖錄 = Collection of ink painting and calligraphy of contemporary artists in Taiwan / 主辦單位臺北市立社會教育館, 中華文物保護協會; [主編莊芳榮]

Tác giả : 主辦單位臺北市立社會教育館, 中華文物保護協會; [主編莊芳榮]

Nhà xuất bản : 臺北市立社會教育館

Năm xuất bản : 民國98 [2009]

Nơi xuất bản : 臺北市

Mô tả vật lý : ii, 123 tr. : minh họa (1 phần màu) ; 30cm

ISBN : 9789860185713

Số phân loại : 759.951

Chủ đề : 1. Zhonghua wen wu bao hu xie hui -- Triển lãm. 2. Thư pháp Trung Quốc -- Đài Loan -- Lịch sử -- Thế kỷ 20 -- Triển lãm. 3. Thư pháp -- Đài Loan -- Triển lãm. 4. Tranh thủy mặc Trung Quốc -- Đài Loan -- Triển lãm. 5. Tranh thủy mặc Trung Quốc -- Đài Loan -- Thế kỷ 20 -- Triển lãm.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Sách gồm các tác phẩm thư họa của các tác giả đương đại Đài Loan.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I T 2700
Phục vụ đọc tại chỗ
Top