loading

Sách, tuyển tập

養生與修身 : 晚明文人的身體書寫與攝生技術 = Nourishing life and cultivating the body : writing the literati’s body and techniques for preserving health in the late Ming / 陳秀芬著

Tác giả : 陳秀芬著

Nhà xuất bản : 稻鄉出版社

Năm xuất bản : 民國 98 [2009]

Nơi xuất bản : 台北縣板橋市

Mô tả vật lý : viii, 247 tr. : hình vẽ ; 21cm

ISBN : 9789866913631

Số phân loại : 613.0438

Chủ đề : 1. Hành vi sức khỏe -- Trung Quốc. 2. Sức khỏe. 3. Tuổi thọ.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Sách nói về kỹ thuật dưỡng sinh và tu thân của các văn nhân cuối thời Minh.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 HV 452
Phục vụ đọc tại chỗ
Top