loading

Sách, tuyển tập

Zorba phật = Zorba the buddha / Osho ; ng.d. Nguyễn Đình Hách

Tác giả : Osho ; ng.d. Nguyễn Đình Hách

Nhà xuất bản : Thời đại

Năm xuất bản : 2009

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 439 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 294.3927

Chủ đề : 1. Đời sống tinh thần. 2. Thiền định.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 3788/2011
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 3789/2011
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top