loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Phân tích các biến đổi hình thái học và sinh lý học trong các quá trình phát sinh cơ quan và phôi thể hệ ở một số giống chuối (Musa sp.) / Trần Thanh Hương ; Người hướng dẫn khoa học : Bùi Trang Việt, Feng Teng-Yung

Tác giả : Trần Thanh Hương ; Người hướng dẫn khoa học : Bùi Trang Việt, Feng Teng-Yung

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2011

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24tr. : sơ đồ, tranh ảnh ; 21cm

Số phân loại : 634

Chủ đề : 1. Chuối -- Kỹ thuật trồng -- Tóm tắt. 2. Luận án -- Việt Nam -- Thành Phố Hồ Chí Minh -- Tóm tắt. 3. Nhân giống thực vật -- Tóm tắt. 4. Sinh lý học cây trồng -- Tóm tắt. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 19967
Phục vụ đọc tại chỗ
Top