loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Ngôn ngữ báo chí Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh

Tác giả : Trần Thanh Nguyện ; Người hướng dẫn khoa học : Trịnh Sâm, Hoàng Dũng

Nhà xuất bản : Trường Đại học Sư phạm T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2011

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 22tr. : hình vẽ ; 21cm

Số phân loại : 070.4014

Chủ đề : 1. Báo chí -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh -- Tóm tắt. 2. Luận án -- Việt Nam -- Thành Phố Hồ Chí Minh -- Tóm tắt. 3. Nghề làm báo -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 19958
Phục vụ đọc tại chỗ
Top