loading

Sách, tuyển tập

Clues of the Caribbees : being certain criminal investigations of Henry Poggioli / T. S. Stribling

Tác giả : T. S. Stribling

Nhà xuất bản : Dover

Năm xuất bản : 1977, c1929

Nơi xuất bản : New York

Mô tả vật lý : 314 tr. : hình vẽ ; 22cm

ISBN : 048623486X

Số phân loại : 813.52

Chủ đề : 1. Truyện trinh thám. 2. Văn học Mỹ -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 LV 235/2011
(K09.16_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top