loading

Luận án, luận văn

Nhận dạng sự tiến hóa của kiến trúc chùa Việt trong diễn trình lịch sử / Nguyễn Thị Ngọc Lan ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Đức Thiềm, Trần Bút

Tác giả : Nguyễn Thị Ngọc Lan ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Đức Thiềm, Trần Bút

Nhà xuất bản : Trường Đại học Kiến trúc T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2010

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : [14], [203] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 726.143

Chủ đề : 1. Chùa. 2. Kiến trúc Phật giáo. 3. Luận án -- Việt Nam -- Thành Phố Hồ Chí Minh. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 19986
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 19987 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top