loading

Sách, tuyển tập

Hãy chăm sóc để bộ não luôn trẻ trung / Daniel G. Amen ; Lệ Huyền, Khôi Nguyên biên dịch

Tác giả : Daniel G. Amen ; Lệ Huyền, Khôi Nguyên biên dịch

Nhà xuất bản : Thời đại

Năm xuất bản : 2011

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 270 tr. : hình vẽ ; 21 cm

Số phân loại : 612.82

Chủ đề : 1. Não. 2. Sức khỏe tinh thần.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3188/2011
(2987)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 8 VV 3189/2011
()
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 283/2021
(8172/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH TV Doanh nhân VV 284/2021
(DN 1059/1)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 285/2021
(8172/3)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top