loading

Sách, tuyển tập

Thời sự & suy ngẫm / Mai Quốc Liên

Tác giả : Mai Quốc Liên

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 2011

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 293tr. : 4 tờ tranh ảnh màu ; 21cm

Số phân loại : 895.92208

Chủ đề : 1. Bài viết. 2. Văn học -- Sưu tầm.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 3160/2011
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 3161/2011
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top