loading

Sách, tuyển tập

Leadership beyond reason : how great leaders succeed by harnessing the power of their values, fellings, and intuition / John Townsend

Tác giả : John Townsend

Nhà xuất bản : Advantage Quest Pub.

Năm xuất bản : 2009

Nơi xuất bản : Petaling Jaya, Malaysia

Mô tả vật lý : xxiii, 179 tr. ; 23cm

ISBN : 9833831001

Số phân loại : 253

Chủ đề : 1. Giá trị. 2. Lãnh đạo -- Khía cạnh đạo đức. 3. Lãnh đạo -- Khía cạnh tôn giáo -- Cơ Đốc giáo. 4. Tính cách.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 LV 130/2011
(K09.16_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 9 LV 131/2011
(K09.16_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top