loading

Sách, tuyển tập

Đàm thoại tiếng Trung Quốc cấp tốc. T.1 : 短期速成外国人汉语会话课本 / Triệu Kim Minh ch.b. ; Tô Anh Hà, Hồ Hiếu Bân b.s. ; Nguyễn Thị Minh Hồng d

Tác giả : Triệu Kim Minh ch.b. ; Tô Anh Hà, Hồ Hiếu Bân b.s. ; Nguyễn Thị Minh Hồng d

Nhà xuất bản : Nxb. Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh Công Ty TNHH Nhân Trí Việt

Năm xuất bản : 2010

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 242tr. : hình vẽ ; 26cm +$e4 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 495.183

Chủ đề : 1. Tiếng Trung Quốc -- Tiếng Trung Quốc đàm thoại.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 3224/2011
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 3225/2011
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 2 VV 3226/2011 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 2 VV 3227/2011 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 2 VV 3228/2011 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top