loading

Sách, tuyển tập

Luyện nói tiếng Trung Quốc cấp tốc cho người bắt đầu. T.2 : 汉语口语速成 / Mã Tiễn Phi ch.b. ; Tô Anh Hà, Trác Diễm b.s. ; Nguyễn Thị Minh Hồng d

Tác giả : Mã Tiễn Phi ch.b. ; Tô Anh Hà, Trác Diễm b.s. ; Nguyễn Thị Minh Hồng d

Nhà xuất bản : Nxb. Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh Công Ty TNHH Nhân Trí Việt

Năm xuất bản : 2010

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 195tr. : minh họa ; 26cm +$e2 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 495.183

Chủ đề : 1. Tiếng Trung Quốc -- Tiếng Trung Quốc đàm thoại.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 3220/2011
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 3221/2011
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 2 VV 3222/2011 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 2 VV 3223/2011 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top