loading

Sách, tuyển tập

Những người không chịu thiệt thòi : tiểu thuyết / Trung Trung Đỉnh

Tác giả : Trung Trung Đỉnh

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 2011

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 219tr. ; 21cm

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 21. 3. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 2875/2011
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 2876/2011
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top