loading

Luận án, luận văn

Đánh giá tác dụng của các phương thức canh tác, đối với khả năng cải tạo bảo vệ và nâng cao độ phì nhiêu đất đồi vùng Trung du, huyện Thanh Hóa, Vĩnh Phúc / Phạm Cảnh Thanh

Tác giả : Phạm Cảnh Thanh

Nhà xuất bản : Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội

Năm xuất bản : 1990

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 120 tờ : biểu đồ ; 30 cm

Số phân loại : 631.40959723

Chủ đề : 1. Bảo tồn đất -- Việt Nam -- Vĩnh Phúc. 2. Khoa học đất -- Việt Nam -- Vĩnh Phúc. 3. Luận án -- Việt Nam. 4. Nông nghiệp -- Việt Nam -- Vĩnh Phúc.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 5994
Phục vụ đọc tại chỗ
Top