loading

Luận án, luận văn

Vận dụng marketing quốc tế trong việc đẩy mạnh xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ / Lê Thanh Tùng ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Đình Tường, Vũ Chí Lộc

Tác giả : Lê Thanh Tùng ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Đình Tường, Vũ Chí Lộc

Nhà xuất bản : Trường Đại học Ngoại thương

Năm xuất bản : 2005

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : [9], [180] tờ : sơ đồ ; 30cm

Số phân loại : 338.47677

Chủ đề : 1. Công nghiệp dệt -- Việt Nam. 2. Công nghiệp may mặc -- Việt Nam. 3. Luận án -- Việt Nam -- Hà Nội. 4. Nhập khẩu -- Hoa Kỳ. 5. Xuất khẩu -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 19899
Phục vụ đọc tại chỗ
Top