loading

Sách, tuyển tập

Bác Hồ con người và phong cách / Nguyễn Việt Hồng

Tác giả : Nguyễn Việt Hồng

Nhà xuất bản : Lao động

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : tr. ; 19 cm

Số phân loại : 959.704092

Chủ đề : 1. Hồ Chí Minh, 1890-1969. 2. Danh nhân -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 892/97
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 893/97
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top