loading

Luận án, luận văn

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) tại Việt Nam / Tôn Thanh Tâm ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Văn Nam, Đỗ Tất Ngọc

Tác giả : Tôn Thanh Tâm ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Văn Nam, Đỗ Tất Ngọc

Nhà xuất bản : Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Năm xuất bản : 2004

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 24tr. : sơ đồ ; 21cm

Số phân loại : 658.15

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam -- Hà Nội -- Tóm tắt. 2. Tài chính -- Nguồn vốn -- Tóm tắt. 3. Vốn vay -- Quản lý -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 19728
Phục vụ đọc tại chỗ
Top