loading

Sách, tuyển tập

沒有時刻的月臺 / 黃春明著

Tác giả : 黃春明著

Nhà xuất bản : 聯合文學出版社有限公司

Năm xuất bản : 2009

Nơi xuất bản : 台北市

Mô tả vật lý : 195 tr. ; 22cm

ISBN : 9789575228354

Số phân loại : 895.1

Chủ đề : 1. Văn học Trung Quốc -- Đài Loan -- Thế kỷ 21.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Văn học đương đại Đài Loan.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 HV 420
Phục vụ đọc tại chỗ
Top